Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Τμήματος

Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, θα γίνει παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας:

Η εκδήλωση θα γίνει στο κτίριο του Τμήματος στις 19:00.